Afvikling af medarbejdere

Det er aldrig nogen rar situation, når medarbejdere skal afskediges – hverken for den, der mister sit job, eller for virksomheden, der af den ene eller anden grund ser sig nødsaget til at afslutte et forhåbentligt godt, gensidigt samarbejde.

 

Men ikke desto mindre er afskedigelser en del af det at drive en virksomhed med ansatte, især i en tid med økonomisk krise og medfølgende usikkerhed.

RessourceKompagniet har kompetente HR-eksperter, der kan hjælpe dig med at skabe en respektfuld og konstruktiv tilgang til afskedigelser. På den måde bliver det mere sandsynligt, at den nu tidligere medarbejder også i fremtiden vil se tilbage på sin relation til din virksomhed med en positiv indstilling, hvilket er afgørende for virksomhedens image og muligheden for fremadrettet at tiltrække den kvalificerede arbejdskraft I får brug for.

Står du overfor at skulle afvikle medarbejdere, kan RessourceKompagniet hjælpe dig med:

  • Den svære samtale
  • Juridisk bistand ift både individuelle afskedigelser og masseafskedigelser
  • Planlæggelse og gennemførelse af opsigelser
  • Udarbejdelse af både internt og eksternt kommunikationsmateriale
  • Jobafklaring for den afskedigede medarbejder og hjælp til genplacering
  • Hjælp til jobsøgning til den afskedigede medarbejder eller medarbejderen, der ønsker nye udfordringer

Lad os sammen finde en løsning på dine udfordringer

Vi glæder os til at høre fra dig.