Skal jeg være medlem af en A-kasse som selvstændig?

At være selvstændigt erhvervsdrivende er forbundet med en stor frihed til at planlægge arbejdslivet, så det passer til de ønsker, du har til det. Men med friheden kan også følge en følelse af at stå meget alene, og eksempelvis tanken om hvad der sker, hvis virksomheden af en eller anden grund viser sig ikke at være holdbar, kan være skræmmende for mange.

Men også som selvstændig er det muligt at forsikre dig imod tilfælde af, at tingene ikke arter sig som planlagt. Der findes A-kasser, der er særligt rettet mod selvstændigt erhvervsdrivende, og ofte kan man få meget ud af at være med i en sådan - også, hvis forretningen går godt.

Supplerende dagpenge

Hvis du overvejer at skifte en tilværelse som ansat ud med et liv som iværksætter, kan det være svært at overskue økonomien i opstartsfasen. Denne er nemlig for manges vedkommende forbundet med lille eller ingen indtjening, indtil forretningen er kommet op at stå.

Men hvis du i forvejen har optjent ret til dagpenge i løbet af din seneste ansættelse, kan løsningen måske være at at få supplerende dagpenge. På denne måde kan du prøve iværksætteriet af, uden at skulle stå helt på egne ben, men løsningen betyder dog samtidig, at du ikke kan gå til iværksætteriet med fuldt fokus.

 

Du skal stadig stå til rådighed

Der er således en række kriterier, der skal overholdes for at kunne få supplerende dagpenge. Blandt andet skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, hvilket betyder, at du skal være jobsøgende og klar til at tiltræde en stilling som ansat med det samme. Det betyder også, at arbejdet i din egen virksomhed skal kunne lægges på skæve tidspunkter, udenfor normal arbejdstid, for at løsningen kan lade sig gøre. Og endelig modregnes du i dagpenge på basis af, hvor mange timer (og altså ikke hvor stor en indtjening) du har i virksomheden.

 

Rådgivning om opstart, drift og afvikling af din virksomhed

Følelsen af at stå alene som selvstændigt erhvervsdrivende gælder for mange aspekter af arbejdslivet, og ofte kan det være rart med professionel sparring i forhold til forretningen, hvad enten man er i opstartsfasen, eller forretningen er oppe at stå.

I den forbindelse kan det være værd at undersøge forskellige A-kassers rådgivningstilbud til deres medlemmer. Der findes som sagt A-kasser, der retter sig særligt mod selvstændige (vi har haft gode erfaringer med DANAASE og KRIFA Erhverv), og ofte tilbydes kurser og rådgivning om de problematikker, du støder på som selvstændig.

Vi anbefaler, at du ser grundigt på de forskellige A-kasser og hvad de hver især tilbyder i forhold til dine behov. Flere A-kasser tilbyder rådgivning i form af personlige møder, hvilket ofte er at foretrække, mens andre har mange og gode redskaber, eksempelvis online. Og hvad der passer til dig, afhænger i høj grad af karakteren af din virksomhed.

 

Økonomisk tryghed, hvis du stopper som selvstændig

Endelig, og blandt de største grunde til at overveje medlemskab af en A-kasse, er det altid en god idé at forsikre sig, så man har et sikkerhedsnet, hvis forretningen mod forventning viser sig ikke at være holdbar i længden. Hvis du ophører med at drive selvstændig virksomhed, kan du således få udbetalt dagpenge, hvis du har været medlem af en A-kasse i mindst 12 måneder og i øvrigt opfylder nogle kriterier herfor.

For det første skal du kunne dokumentere, at du er stoppet med at drive egen virksomhed. Det betyder, at virksomheden skal være afviklet, solgt eller bortforpagtet, eller at du skal være trådt helt ud, hvis virksomheden fortsættes af en eller flere medejere.

For det andet skal du, ligesom folk, der er ledige efter en tid som ansat, leve op til et krav om i gennemsnit at have arbejdet fuld tid 52 uger i en medlemsperiode inden for de sidste 3 år, og endelig skal du være tilmeldt Jobcentret som aktivt arbejdssøgende og være klar til at tiltræde i fuldtidsarbejde som lønmodtager.

Du kan læse mere om kravene for udbetaling af dagpenge som tidligere selvstændig på denne side.

 

Efterlad en kommentar

Vi er RessourceKompagniet. Vi giver dig gode råd, tips og ideer til din virksomhed. Vi kommer med korte forklaringer og hjælp til din bogføring og dit regnskab, ligesom vi af og til kommenterer på noget af det, vi læser rundt omkring, og som vi tror, at du kan få glæde af.

Tøv ikke med at kommentere på vores indlæg eller med at stille spørgsmål til os. Det vil vi sætte pris på.

 

Se flere gode
RESSOURCER her